Robotik Ofis

İş analizi (business analysis) genellikle süreç otomasyonuna uygun süreçlerin oluşturulması veya iyileştirilmesi için gerekli analizleri kapsar. Bir şirketteki yeni proje, ürün veya hizmet ile ilgili market analizleri, fizibilite çalışmaları, hizmet/ürün nitelikleri saptama ve iş geliştirme bu analizin ana konuları arasındadır.

İş Analizi Yapacak İş Analistinin Görev Tanımı

Robotik süreç otomasyonu için uygun süreçlerin belirlenmesi, gerekli RPA firmaları ve RPA yazılımları arasında tercih yapma veya in-house süreç otomasyonu yazılımı geliştirme fizibilitesi de bu analizler kapsamındadır.

İş analisti sorumlulukları genellikle günümüz iş dünyasında ürün yöneticisi görev tanımıyla da kesişmektedir. Her ne kadar farklı beceri yelpazeleri ve deneyimler gerektirse de aradaki etkileşim net bir ayrım yapmayı zorlaştırıyor.
Öncelikle, iş analizi yapacak iş analistlinden beklentilerimizi doğru bir şekilde ifade edebilmeliyiz. Danışmanlık yaptığımız çeşitli firmalarda, bu ayrımın belirsiz olmasından kaynaklanan sorunları gözlemliyoruz.

Bir diğer boyut ise süreç yönetimi kapsamında iş analistinin uygulama geliştirme sürecine ne kadar dahil olacağı, sorumluluğunun teknik süreçlerin hangi aşamasına kadar gideceği veya gitmesi gerektiği konusundaki sık yaşanan tartışmalardır. RPA developer ekipleri veyaz yazılım ekipleri genellikle iş analistinin rolünün ihtiyaçları belirlemek ve bunları yazılımcılara veya RPA geliştiricilerine aktarmaktan ibaret olması gerektiğini söyler. Bu iş analizi aşamasından sonra yapılması gereken süreç analiz, yazılım analiz ve tasarım çalışmalarının "teknik" konular olduğu ve RPA developer veya yazılım ekiplerinin bununla ilgilendiği ifade edilir.

Yapılacak çalışmalar, projenin tüm aşamalarında birlikte yürütüleceğinden, otomasyona girecek süreçlerin belirlenmesi ve pürüzlerin giderilmesi için birçok paydaşa ihtiyaç olduğundan dolayı bir tartışmaya girmeksizin ilerlenmesi önemli. RPA süreçlerinin kodlanması veya yazılım yaşam döngüsünde analiz ve tasarımın dört temel seviyesi söz konusu: İlk iki seviye kavramsal ve tanımlama seviyesinde olup iş analizi kapsamındadır. Üçüncü ve dördüncü aşamalar ise fiziksel ve uygulama seviyeleri olarak adlandırılır ve teknik ekiplerin, RPA geliştiricisi/developer konusudur.

Yine de her aşamada birlikte çalışılır.  tekniklerin, yöntemlerin ve analiz metodolojilerinin tüm ekiplere eğitim olarak verilmesi çok önemlidir. Ekiplerin birbirlerinin yaptığı işi tamamlayarak ilerlemeleri, birbirlerinin dilinden konuşmayı ve birbirlerini anlamayı kolaylaştırır, aynı zamanda ciddi bir iş analizi ve tasarım envanterine sahip olunmasını sağlar. Yapılacak tasarımda, uygun teknikler kullanılarak her aşamada detay seviyesi biraz daha artırılarak sonunda kaliteli bir otomasyona ulaşma imkanı bulunabilir.

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

RPA Feed 2

Besleme bulunamadı.

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım