Robotik Ofis

Gelişen teknolojiler ve son kullanıcıların bu teknolojilere uyumu, kullanıcı alışkanlıklarını ve beklentilerini artırmaktadır. Peki bu noktada RPA ile neler yapılabilir?

Kullanıcılar, sorunlarını hızlı ve kalıcı bir şekilde çözmek için destek ekiplerinden en iyi hizmeti beklemektedir. Yeni teknolojilere hızlı adapte olan birçok kullanıcı bile, bilgi eksikliği ve sistem sorunları nedeniyle sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Ancak şirketler, destek ekibi kadrolarını aynı oranda arttıramazken, iş süreçlerini daha verimli hale getirerek mevcut kadrolarını optimize etmek zorundadırlar. Bilinen hataların tekrarlanması, hizmet süreçlerinin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.

RPA ile Neler Yapılabilir?

RPA ile neler yapılabileceğine ilişkin RPA örnekleri verilen En İyi 10 RPA Uygulaması yazısında ayrıntıları verildiği üzere, Robotik Süreç Otomasyonu, şirketlerin iş süreçlerinde verimliliği artırmalarına, çalışanlarını daha verimli işlere yönlendirmelerine ve kullanıcı beklentilerini karşılamalarına yardımcı olabilir. Bu araştırmada, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin iş süreçlerinde Robotik Süreç Otomasyonu'nun etkisi incelenmiştir. Robotik Süreç Otomasyonu'nun iş verimliliğine, zaman ve maliyetlere olan katkısı ölçülmüştür ve son kullanıcı tarafındaki riskler de değerlendirilmiştir. Örnek bir uygulama ile Robotik Süreç Otomasyonu'nun kullanımı gösterilmiştir.

Robotik Süreç Otomasyonu, tekrarlanan işlerin ve görevlerin verimliliğini arttırarak şirketlerin hız, zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamasını sağlayan bir teknolojidir. Bu nedenle, son yıllarda RPA ile neler yapılabilir sorusuna yanıt bulan şirketler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışma, literatürdeki yapılan ilk çalışma olarak Bilgi Teknolojileri departmanında bir perakende şirketinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, verimlilik ve risk açısından oldukça önemlidir.

Robotik Süreç Otomasyonu'nun Verimlilik ve Riskleri

Katılımcılar genel olarak RPA sistemini verimli ve verimlilik düzeylerine göre daha az riskli olarak tanımlamışlardır. Özetle, RPA sistemleri uygulamada verimlilik ve risk düzeyleri bakımından uygulanabilir olabilir.

Ölçek ifadeleri incelendiğinde, "Robotik Süreç Otomasyonlarının gelişmeye açık olduğunu düşünüyorum" ifadesi 4,20±0,92 ve "Robotik Süreç Otomasyonları raporlama işlemlerinde işlem süresini kısaltır" ifadesi 4,16±0,76 puan ile en yüksek tutumun olduğu ifadeler olarak görülmüştür.

RPA verimlilik ve risk düzeyleri, katılımcıların özelliklerine göre incelendiğinde, kadın ve erkek katılımcıların RPA verimlilik algılarının farklılık göstermediği, ancak kadın katılımcıların RPA risk algılarının erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Sadece kadın katılımcıların algıladıkları risk düzeyleri erkeklere göre daha yüksektir. Ayrıca, erkek katılımcıların RPA konusunda daha fütüristik görüşlere sahip olduğu, kadınların ise daha temkinli davrandığı düşünülmüştür.

RPA sistemindeki risklerin tanımlanması için eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. Özellikle bazı meslek gruplarında RPA sisteminin kendi meslek kollarını tehdit ettiği ifadelerin yüksek olduğu görülmüştür. RPA riskleri ile ilgili bilinmeyen veya yanlış bilinen bilgilerin giderilmesi, her geçen gün değişen ve gelişen sistemin güncel bilgilerinin çalışanlara aktarılması önemlidir. Bu bağlamda, risklerin azaltılması, RPA verimlilik düzeyinin artmasına neden olacaktır.

 

Tez'in Künyesi:

Orijinal başlığı: Robotik Süreç Otomasyonu'nun Destek Süreçlerine olan etkisi, verimlilik ve son kullanıcı memnuniyetine olan katkısı

Konu: Bilgi Teknolojileri

Araştırmacı: Mesut Can

Yayın Tarihi: Aralık 2022

Kurum: Bahçeşehir Üniversitesi

Tezi indirmek için tıklayın.


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım