Robotik Ofis

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisinden tam olarak yararlanabilmek için süreç madenciliği ile rutin görevleri tespit etmek RPA uygulamaları sırasında oldukça ciddi bir zaman kazancı sağlıyor.

RPA teknolojisi kullanıcılar ve yazılım uygulamaları arasındaki tekrarlanan etkileşim dizilerini (rutinleri) otomatikleştirmek üzere yazılım botları geliştirmek için kullanılıyor. Dolayısıyla, bu teknolojiden iyi bir şekilde yararlanmak için kuruluşların süreç madenciliği yaparak rutinlerini tespit etmeleri oldukça kârlı bir adım.

Süreç madenciliği büyük organizasyonlar için bazen zorlu bir süreç olabilmekte, çünkü rutinler genellikle bir avuç süreçte yoğunlaşmaz, daha ziyade süreçler arasında yayılır. Bu bağlamda, kullanıcı etkileşimi (UI) günlüklerinden yararlanarak süreçlerin saptanması işlemi önemli ölçüde dikkat çekmiştir. Bu soruna yönelik mevcut yaklaşımlarda, UI günlüğünün bölümlere ayrıldığı, yani bir veya daha fazla süreç içermesi gereken bir görevin izlerinden oluştuğu varsayılır.

Bununla birlikte, bir UI  kullanıcı logu genellikle tek parça bölümlenmemiş olay dizisi şeklindedir. Bu makalede, bölümlenmemiş UI günlüklerinden süreç madenciliği ile aday rutinleri tespit etmek için bir yaklaşım sunulmaktadır. Bu yaklaşım açık kaynaklı bir araç kullanarak uygulanmış ve sentetik ve gerçek kullanıcı arayüzü günlükleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Özetle, süreç madenciliği, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisi için gerekli rutin etkileşimlerin saptanabilmesi için kullanılan bir yöntem olup, UI kayıtları bu hedefe yönelik önemli bir veri kaynağıdır. Bu süreç büyük kuruluşlar için zorlu olabilir çünkü rutinler genellikle birçok süreç boyunca yayılmış durumdadır Fakat, bu akademik makalede örneklendiği üzere UI günlüklerinden yararlanarak yapılacak bir süreç madenciliği ile bu önemli engelin üstesinden gelinebiliyor.

Anahtar sözcükler: Robotik süreç otomasyonu, Robotik süreç madenciliği, kullanıcı etkileşimi günlüğü, kullanıcı logları.

Makale linki: https://arxiv.org/pdf/2008.05782.pdf

 

* * * 

 

Identifying Candidate Routines for Robotic ProcessAutomation From Unsegmented UI Logs

Volodymyr Leno, Adriano Augusto, Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Fabrizio Maria Maggi, Artem Polyvyanyy

 

Robotic Process Automation (RPA) is a technology to develop software bots that automate repetitive sequences of interactions between users and software applications (a.k.a.routines). To take full advantage of this technology, organizations need to identify and to scope their routines.

This is a challenging endeavor in large organizations, as routines are usually not concentrated in a handful of processes, but rather scattered across the process landscape. Accordingly, the identification of routines from User Interaction (UI) logs has received significant attention. Existing approaches to this problem assume that the UI log is segmented, meaning that it consists of traces of a task that is presupposed to contain one or more routines. However, a UI log usually takes the form of a single unsegmented sequence of events.

This paper presents an approach to discover candidate routines from unsegmented UI logs in the presence of noise, i.e. events within or between routine instances that do not belong to any routine. The approach is implemented as an open source tool and evaluated using synthetic and real-life UI logs.

Index Terms: Robotic process automation, robotic process mining, user interaction log.
 

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

RPA Feed 2

Besleme bulunamadı.

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım