Robotik Ofis

Dijital dönüşüm ile rekabet avantajı elde etmek isteyen iş dünyası için RPA developer iş tanımı nedir ve RPA geliştiricilerinde aranan nitelikler nelerdir?

Sürekli değişen dinamiklere ayak uydurmayı gerekli kılan bu dijital evrimde Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) geliştiricileri, iş süreçlerini optimize etmede ve verimliliği arttırmada kritik bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, RPA Developer'ların geniş kapsamlı iş tanımını şu şekilde yapabiliriz                      :


RPA Developer İş Tanımı

 • RPA Projelerini Yönetmek: Planlama aşamasından başlayarak RPA projelerini yönetmek ve sunmak.
 • Çeşitli RPA Araçları İle Geliştirme: UiPath, Automation Anywhere, MS Power Automate ve Robomotion gibi çeşitli RPA araçlarıyla projeleri geliştirmek.
 • Süreç Belgeleri Analizi: İş süreçleri dokümantasyonlarını okuyarak iş akışları için otomasyon potansiyellerini çıkarmak. Süreç madenciliği araçlarını kullanabilmek.
 • Mevcut Projelere İkinci Seviye Destek: Halihazırdaki RPA projelerine ikinci seviye destek sağlamak.
 • Eğitim Programlarına Destek Sağlamak: İlk seviye destek ekibi ve mevcut geliştiriciler için eğitim programlarına destek vermek.
 • Süreçleri Optimize Etmek: RPA developer iş tanımı kapsamında iş süreçlerinin optimize edilmesine destek sağlamak.
 • Dijital Dönüşüm Projelerine Destek: Dokümantasyon ve tasarım aşamalarında dijital dönüşüm projelerine destek olmak.
 • Yeni Dijital Çözümler Geliştirmek: Yenilikçi dijital çözümler araştırmak ve geliştirmek.
 • Müşterilere RPA Teknolojisini Uygulamak ve Yönetmelerine Yardımcı Olmak: İş süreçlerini analiz ederek, müşterilere RPA teknolojisini uygulamalarında ve yönetmelerinde yardımcı olmak.
 • Hyper Automation Fırsatlarını Belirlemek: İş süreçlerini analiz ederek Hyper Automation fırsatlarını belirlemek.
 • Değer Zinciri Belirleme ve Stratejiler Geliştirmek: İş birimleriyle iş süreçlerinin değer zincirini belirlemek ve Hyper Automation stratejileri geliştirmek.
 • Gereksinimleri Anlamak ve Çözümler Önermek: Ürün sahibi, iş kullanıcıları ve paydaşlarla yakın çalışarak gereksinimleri anlamak ve çözümler önermek.
 • Yüksek Düzeyde İş Akışları Hazırlamak: RPA developer iş tanımı kapsamında iş süreçlerinin yüksek düzeyde mevcut ve hedef durumunu belirlemek ve bu bilgileri detaylı belgelere dönüştürmek.
 • Müşteri Mimarisi ve Çözüm Önerileri: Müşteri mimarisi ve çözüm önerilerini ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik temel alarak hazırlamak.
 • Fizibilite Kabul Testleri ve Dokümantasyon: Tasarım aşamasında girişler sağlayarak fizibilite kabul testleri gerçekleştirmek ve süreçlerin mevcut durumunu belgelemek.
 • İş Süreçlerini Yeniden Şekillendirme Ortamı: Müşterilerin Hyper Automation potansiyelleri için iş süreçlerini yeniden şekillendirme ortamı oluşturmak.
 • Öneri Projeleri İçin Yüksek Düzeyde Planlar Oluşturmak:  Öneri projeleri için yüksek düzeyde proje planları oluşturmak.
 • Satış Ekibine Teknik Katkı Sağlamak: Satış ekibine, Hyper Automation projeleri için teknik katkı sağlamak ve satış sözleşmelerinde yardımcı olmak.
 • Endüstri Trendlerini ve Teknolojiyi Takip Etmek: Endüstri trendleri, yeni teknolojiler ve rekabet ortamını takip ederek projelerde verimliliği ve kaliteyi artırmak.
 • Teknik Zorlukları Ele Almak ve Sorunları Gidermek: Teknik zorluklara liderlik ederek ve sorunları gidererek teknik liderlik sağlamak.
 • Analitik Düşünme ve Dokümantasyon Yeteneği: Ayrıntılı analiz ve dokümantasyon yetenekleriyle sürdürülebilir projeler ortaya koymak.
 • Veri Analizi ve Hızlı Çözümler Sunmak: Veri analizi konularında çalışmalar yaparak taleplere hızlı çözümler sunmak.
 • RPA Farkındalığı İçin Sunum ve Eğitimler: RPA farkındalığını artırmak için sunum ve eğitimler gerçekleştirmek.
 • Sektörel ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek:  Sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli öğrenmeye açık olmak.
 • İş Birimleri ile Koordineli Çalışmak: Bilgi Teknolojileri takımları ve iş birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak projeleri yönetmek.
 • Süreçleri Düzenli ve Belirlenen Periyotlarla Raporlamak: RPA developer iş tanımı kapsamında yürütülen süreçleri düzenli olarak raporlamak ve belirlenen periyotlarda güncellemeler sağlamak.


RPA Developer, sadece bir yazılım geliştirici değil, aynı zamanda iş süreçlerinin stratejik bir tasarımcısı ve dijital dönüşümün öncüsüdür. İşte bu geniş kapsamlı rolde başarılı olabilmek için sahip olunması gereken yetenekler ve sorumluluklar.

 

RPA Developer Olmak İçin Aranan Nitelikler


[ Ayrıca bakınız: RPA Firmaları ]


RPA geliştiricsi olmak için biraz da multidisipliner bir beceri kümesi gerektiği için aranan nitelikler biraz esnek. Her ne kadar bilgisayarla ilgili gibi görünse de aslında RPA, kodlama yapmaksızın iş otomasyonu yapabilmek için geliştirilmiştir. Teoride, iş akışını bilen herhangi bir çalışan sürükle-bırak şeklindeki arayüzüyle bir iş otomasyonunu hayata geçirebilir. Yine de, geleneksel düşünen birçok şirket bir RPA Developer'da bilgisayarla ilgili bir eğitim geçmişi arıyor. Bu sebeple, ilgili nitelikler konusunda dikkate alınması gereken temel unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Eğitim ve Deneyim:

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Fizik, ilgili mühendislik veya İşletme alanlarından mezun olmuş olmak tercih sebebi.

RPA geliştirme alanında en az 2-4 yıl deneyime sahip olmalısınız.

2. Programlama Becerileri:

 Python ya da C# gibi programlama dillerinde veya ilgili RPA araçlarının scripting dillerinde güçlü bilgi ve deneyim sahibi olmalısınız.

3. Analitik ve Programlama Yetenekleri:

 Güçlü analitik düşünme ve programlama becerilerine sahip olmalısınız.

4. RPA Çözümleri Bilgisi:

 RPA çözümleri konusunda bilgi sahibi olmalısınız.

5. ERP Sistemleri Deneyimi:

 Tercihen SAP gibi ERP sistemleri ile deneyim kazanmış olmalısınız.

6. RPA Sertifikasyonu:

 UiPath, Automation Anywhere Advanced RPA Professional gibi RPA sertifikalarına sahip olmanız tercih edilir.

7. İngilizce Yetkinliği:

 İyi derecede İngilizce bilmelisiniz, çünkü bu alanda çalışırken uluslararası bir dilde iletişim kurmak önemlidir.

8. İletişim ve Takım Çalışması Yetenekleri:

 İyi iletişim becerilerine sahip olmalı, takım içinde etkili bir şekilde çalışabilme yeteneğine sahip olmalısınız.

9. Teknolojik Çeşitlilik ve Yenilikçilik:

 RPA developer iş tanımı gereği, farklı RPA araçlarına hakim olmalı, sürekli olarak yeni teknolojilere ve gelişmelere adapte olmalısınız.

10. Teknik Liderlik Yeteneği:

 Teknik liderlik konusunda yetenekli olmalı, karşılaşılan teknik zorluklara çözüm üretebilmelisiniz.

11. Dokümantasyon Becerisi:

 İş süreçlerini detaylı bir şekilde belgeleyebilmeli, MS Visio gibi araçlarla iş akış diyagramları hazırlayabilmelisiniz.

12. Analitik Düşünce ve Problem Çözme Yeteneği:

 Analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerinizle sürekli iyileştirmelere katkıda bulunabilmelisiniz.

13. Agile/Scrum Çalışma Modeli Bilgisi:

 Agile/Scrum çalışma modeliyle çalışma veya temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

14. İş Disiplini ve Takım Çalışması:

 İş takibi, disiplin ve takım çalışması kültürüne sahip olmalısınız.

15. Seyahat ve Askerlik Durumu:

 Gerekli durumlarda müşteri ziyaretlerine katılabilme ve askerlik görevinizi tamamlamış olmanız tercih edilir.

Bu nitelikler, günümüzdeki rekabetçi iş ortamında başarılı bir RPA Developer için temel unsurları oluşturuyor. Özetle, dijital dönüşümde öncü olmak ve iş süreçlerini optimize etmek adına bu RPA developer iş tanımı ve niteliklerini göz önüne almak önemli bir avantaj sağlayacaktır.

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

RPA Feed 2

Besleme bulunamadı.

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım