Robotik Ofis

Süreç madenciliği, süreçlerin otomatik olarak keşfedilmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem iş süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğini ve olası sorunları ortaya çıkarır.

Süreç madenciliği, işletmelerin süreçlerinin nasıl optimize edilebileceğini anlamalarına ve süreçlerin verimliliğini ve kalitesini arttırmalarına yardımcı olur. Süreç madenciliği, süreçlerin gerçekleştiği bilgisayar sistemlerinde toplanan verileri (olay günlükleri [loglar]) kullanır ve bu verileri süreç modellerine dönüştürür. Bu modeller daha sonra analiz edilir ve görselleştirilir. Bu modeller kullanılarak süreçlerdeki sorunlar tespit edilir ve çözümler üretilir.

 

Süreç madenciliği yazılımları neler?

  • ProM
  • Celonis
  • Minit
  • Disco
  • Apromore
  • BPMN.io
  • YAWL
  • Bizagi Modeler
  • ADONIS:Community Edition

 


[ Ayrıca bakınız: RPA Firmaları ]


 

ProM (Süreç Madenciliği Çerçevesi)

ProM (Process Mining Framework), işlem madenciliği için açık kaynak kodlu bir çerçevedir. İşlem modellerini olay günlüklerinden çıkarma araçlarının yanı sıra, bu modelleri analiz etme ve görselleştirme araçlarını da sunar. ProM, işlem keşfi, uygunluk kontrolü ve performans analizi gibi çeşitli işlem madenciliği tekniklerini destekler. Ayrıca, kullanıcıların yeni işlevsellik eklemesine ve diğer araçlarla entegre olmasına olanak tanıyan bir eklenti mimarisi de sunar. ProM, ilk olarak Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde (TU/e) geliştirilmiş ve şimdi TU/e'deki İşlem Madenciliği Grubu tarafından diğer araştırma grupları ve kuruluşlarla birlikte bakımı yapılmaktadır. Akademik ve endüstriyel araştırmada yaygın olarak kullanılmakta, aynı zamanda iş süreç yönetimi ve işlem iyileştirme projelerinde de kullanılmaktadır.

 

Celonis

Celonis, şirketlere iş süreçlerini görselleştirmek ve analiz etmek için bir yol sağlayan bir süreç madenciliği yazılımıdır. Yazılım, ERP, CRM ve diğer uygulamalar gibi iş sistemlerinden gelen verileri kullanarak darboğazları, verimsizlikleri ve diğer sorunları belirlemek için kullanılabilecek süreç modellerini otomatik olarak oluşturur. Bu süreç modelleri iş süreçlerini optimize etmek, performansı arttırmak ve maliyetleri düşürmek için kullanılabilir.

Celonis ayrıca kullanıcıların süreç madenciliği, uygunluk kontrolü ve performans analizi gibi süreçlerini analiz etmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan bir dizi araç sağlar. Yazılım ayrıca süreç içgörülerini paydaşlara iletmek için kullanılabilecek bir dizi görselleştirme ve gösterge tablosu da sunuyor. Ayrıca Celonis, uçtan uca süreç otomasyonu ve zekası sağlamak için RPA ve YZ gibi diğer araç ve sistemlerle entegre olur.

Celonis 2011 yılında kurulmuş olup merkezi Almanya'nın Münih kentindedir. Şirket küresel bir varlığa sahiptir ve yazılımı dünya çapında Siemens, Lufthansa, Vodafone ve daha pek çok farklı büyüklükte ve sektörde birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

 

Minit

Minit, kuruluşların iş süreçlerini keşfetmelerine, analiz etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir süreç madenciliği yazılımıdır. Yazılım, otomatik olarak süreç modelleri oluşturmak için ERP, CRM ve diğer uygulamalar gibi çeşitli sistemlerden gelen verileri kullanır. Bu modeller, iş süreçlerindeki darboğazları, verimsizlikleri ve diğer sorunları belirlemek ve bunları daha iyi performans ve maliyet tasarrufu için optimize etmek için kullanılabilir.

Minit, iş kullanıcılarının teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan süreçlerini kolayca analiz etmelerini ve anlamalarını sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ayrıca, süreç içgörülerini paydaşlara iletmek için kullanılabilecek bir dizi görselleştirme aracı ve gösterge tablosu sunar.

Minit ayrıca süreç keşfi, uygunluk kontrolü, performans analizi ve uyumluluk raporlaması gibi bir dizi özellik sunar. Ayrıca, uçtan uca süreç otomasyonu ve zekası sağlamak için RPA ve YZ gibi diğer sistemler ve uygulamalarla entegrasyon sağlar.

Minit 2013 yılında kurulmuştur, ilk merkezi Polonya'da olup artık Microsoft bünyesindedir. Şirket dünya çapında PKN Orlen, PGE, Santander ve daha pek çok farklı büyüklükte ve sektörde birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

 

Disco

Disco, süreç keşfi, uygunluk kontrolü, performans analizi ve uyumluluk raporlaması gibi bir dizi özellik sunar. Ayrıca, iş kullanıcılarının teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan süreçlerini kolayca analiz etmelerini ve anlamalarını sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yazılım ayrıca süreç içgörülerini paydaşlara iletmek için kullanılabilecek bir dizi görselleştirme aracı ve gösterge tablosu sunar.

Disco ayrıca uçtan uca süreç otomasyonu ve zekası sağlamak için RPA ve YZ gibi diğer sistemler ve uygulamalarla bir entegrasyon sağlar. Disco ayrıca ProM, Celonis ve Minit gibi diğer süreç madenciliği araçlarıyla da entegre edilebilmektedir.

Disco, Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir ve dünya çapında Philips, Shell, KLM ve daha birçok farklı büyüklükte ve sektörde birçok kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Apromore süreç madenciliği yazılımı

Apromore (Advanced Process Model Repository), şirketlere iş süreçlerini keşfetmeleri, analiz etmeleri ve optimize etmeleri için bir yol sağlayan açık kaynaklı bir süreç madenciliği yazılımıdır. Yazılım, otomatik olarak süreç modelleri oluşturmak için çeşitli sistemlerden gelen verileri kullanır. Apromore, süreç keşfi, uygunluk kontrolü, performans analizi ve uyumluluk raporlaması gibi bir dizi özellik sunar. 

Apromore ayrıca uçtan uca süreç otomasyonu ve zekası sağlamak için RPA ve YZ gibi diğer sistemler ve uygulamalarla bir entegrasyon sağlar. Ayrıca Apromore, ProM, Celonis ve Minit gibi diğer süreç madenciliği araçlarıyla da entegre edilebilmektedir.

Apromore, Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir ve Boeing, NASA ve daha birçokları gibi dünya çapında farklı boyutlarda ve sektörlerde birçok kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.


[ Ayrıca bakınız: ]


 

BPMN.io

BPMN.io, kullanıcıların İş Süreci Modeli ve Notasyonu (BPMN) diyagramları oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir süreç modelleme yazılımıdır. BPMN, iş süreçlerini modellemek için yaygın olarak kullanılan bir standart olup, BPMN diyagramları oluşturmak ve düzenlemek için web tabanlı bir platform BPMN.io üzerinden kullanılır.

BPMN 2.0, iş süreçlerinin modellenmesi için yerleşik bir küresel standarttır. Her şeyden önce, iş süreçlerini görselleştirmenizi sağlar, böylece bunları yakalamayı, tartışmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, modellenen diyagramların uyumlu modelleme araçları arasında serbestçe değiş tokuş edilmesini mümkün kılan standartlaştırılmış bir dosya formatı tanımlar.

Yazılım ayrıca bir BPMN modelleyici, bir BPMN düzenleyici ve bir BPMN görüntüleyici gibi bir dizi görselleştirme aracı ve özelliği sunar. Ek olarak, BPMN.io diyagramları PNG, SVG ve PDF gibi çeşitli formatlarda dışa aktarma olanağı sağlar.

BPMN.io, bir Alman yazılım şirketi olan Camunda services GmbH tarafından geliştirilmiştir ve dünya çapında farklı büyüklük ve sektörlerden birçok kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

YAWL

YAWL (Yet Another Workflow Language), özlü ve güçlü bir modelleme diline dayanan, karmaşık veri dönüşümlerini ve kurumsal kaynaklar, uygulamalar ve harici Web Servisleri ile tam entegrasyonu yöneten iş süreçlerini modellemek, yürütmek ve izlemek için bir yol sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir BPM/İş Akışı sistemidir.

YAWL, iş süreçlerini modellemek için kullanılan ortak iş akışı kalıplarının bir koleksiyonu olan iş akışı kalıplarının üzerine inşa edilmiştir. Sistem, süreç modellerinin oluşturulması ve düzenlenmesinin yanı sıra süreçlerin yürütülmesinin izlenmesi için web tabanlı bir kullanıcı arayüzü ve bir dizi araç sağlar.

YAWL, süreç keşfi, uygunluk kontrolü, performans analizi ve uyumluluk raporlaması gibi bir dizi özellik sağlar. Ayrıca, iş kullanıcılarının teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan süreçlerini kolayca analiz etmelerini ve anlamalarını sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yazılım ayrıca süreç içgörülerini paydaşlara iletmek için kullanılabilecek bir dizi görselleştirme aracı ve gösterge tablosu sunar.

YAWL, Estonya'daki Tartu Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir ve dünya çapında devlet kurumları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve daha pek çok farklı sektör ve büyüklükteki kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Bizagi Modeler

Süreç modellemesi genellikle iş analistleri tarafından dahili prosedür kılavuzları veya kıdemli çalışanların deneyimleri gibi birden fazla bilgi kaynağına dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu durum, sürecin gerçekliğini yansıtmayan bir yaklaşımın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dolayısıyla iki tür süreç yaklaşımı vardır: teorik (Olması Gereken) ve gerçek (Olduğu Gibi). Teorik versiyon ideal, mükemmel süreci, diğer bir deyişle teoride tasarlandığı şekliyle süreci temsil eder. Bu versiyon çok basittir ve yürütülmesi kolaydır. Öte yandan gerçek versiyon, gerçek hayattaki operasyonel süreçlerde ortaya çıkan tüm sapmaları ve karmaşıklıklarıyla birlikte gerçek süreç akışını yansıtır.

Süreç Madenciliği, bir süreci gerçekleştirmenin hem teorik hem de gerçek tüm olası yollarının görselleştirilmesine olanak tanıyarak, faaliyetlerin gerçekte gerçekleştirildikleri haliyle tam bir resmini yansıtır. Bu bakış açısıyla, şirketin iş analistleri gecikmeleri veya yeniden çalışmaları belirlemek için sürecin farklı varyantları üzerinde daha derin çalışmalar yapabilirler. Bunu yapmak için Süreç Madenciliği, bir perakende şirketindeki satın alma sistemleri gibi şirketin operasyonel sistemlerinde depolanan tüm süreç bilgilerini (faaliyetlerden gelen olay günlükleri) alır ve bunları şirketin analistleri için kullanılabilir hale getirir, böylece şirketin süreçlerinin gerçekliğini doğru bir şekilde yansıtan modeller oluşturabilirler.

Olay kayıtları içinde şirketin süreçlerini iyileştirmek için kullanılmayı bekleyen çok sayıda değerli bilgi vardır. Bu nedenle, üç ana kategoride sınıflandırılan çok sayıda Süreç Madenciliği analiz tekniği vardır: Süreç Keşfi, Uygunluk Kontrolü ve Süreç İyileştirme. Bizagi Modeler, şirketlerin olay günlüklerinden süreçleri modellemelerine yardımcı olmak için Süreç Keşfi'ne odaklanır.

Bizagi Modeler Süreç madenciliği özelliği Süreç Keşfine odaklanır, bu adım bir olay günlüğünün analizine dayalı bir süreç modelinin oluşturulmasını kapsar. Bu olay günlükleri, yukarıda açıklandığı gibi, şirketin günlük görevlerinin kaydedildiği ve vaka ve etkinlik bilgilerini (kimlik numaraları ve tarihler) içerir.

Bir olay, belirli bir sürecin bir faaliyetinin yürütülmesidir. Her olay, her faaliyetin süresi hakkında bilgi içerir ve günlük, yürütülen tüm faaliyetleri içerir. Örneğin, bir olay günlüğü bir bankadaki kredi taleplerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri içerir.

Süreç madenciliği teknikleri ile Bizagi Modeler, tüm çoklu durum kayıtlı loglardan tüm olası akışları keşfedebilir ve bir BPMN modeli oluşturmaya başlayabilir, örneğin, önceki görüntüden, süreç madenciliği faaliyetler arasındaki akışları tanımlar ve bir model oluşturur. Yapay zeka analizi ile Bizagi, tüm olası akışları göz önünde bulundurarak sonuçta bir BPMN modeli oluşturabilir.

 

ADONIS:Community Edition

ADONIS:Community Edition, iş süreçlerini modellemek, analiz etmek ve iyileştirmek için bir yol sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir süreç yönetim yazılımıdır. Yazılım BPMN 2.0 standardını temel alır ve süreç modellerinin oluşturulması ve düzenlenmesinin yanı sıra süreçlerin yürütülmesinin izlenmesi için web tabanlı bir kullanıcı arayüzü sağlar.

ADONIS:Community Edition, süreç modelleme için süreç keşfi, uygunluk kontrolü, performans analizi ve uyumluluk raporlaması gibi bir dizi özellik sağlar. Ayrıca, uçtan uca süreç otomasyonu ve zekası sağlamak için RPA ve YZ gibi diğer sistem ve uygulamalarla entegre edilebilir.

ADONIS:Community Edition, bir Alman yazılım şirketi olan BOC Information Technologies tarafından geliştirilmiştir ve dünya çapında farklı büyüklük ve sektörlerden birçok kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bulut tabanlı ADONIS:CE size dijital ikizinizi oluşturmanıza, BPMN diyagramları oluşturmanıza, iş mimarinizi oluşturmanıza ve iş süreci optimizasyonu gerçekleştirmenize yardımcı olur.

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

RPA Feed 2

Besleme bulunamadı.

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım