Robotik Ofis

Finans robotları alanında RPA robotik süreç otomasyonu nasıl kullanılır? Kullanım Örnekleri ve Gerçek Dünyadan Örnekler

İçindekiler

  • Finans Alanında Robotik Süreç Otomasyonu Kullanım Örnekleri
  • Finans Alanında RPA Kullanan Şirketlere Gerçek Dünyadan Örnekler
  • Finans ve Muhasebede RPA ile Denetim Artık Çok Kolay
  • Özet
  • RobotikOfis Finans Alanında RPA Kullanımına Nasıl Yardımcı Olabilir?


Elle veri girişi, özellikle de sayılarla ilgili veriler insan hatasına fazlasıyla açıktır. Bu süreç sadece zaman alıcı değil, aynı zamanda oldukça masraflıdır. Etkili bir çözüm olarak RPA, yani robotik süreç otomasyonu kullanmak finans alanındaki bu yönde bir tasarruf sağlayacaktır. Finans kurumları bir süredir finans ve muhasebe süreçlerinde masraflardan tasarruf etmek için RPA kullanıyor. Teknoloji bir yandan hızla gelişip maliyet tasarrufu sağlarken bir yandan da verileri insanlardan daha verimli bir şekilde işleyebiliyor.

Elle yapılan süreçlerin aksine, otomatikleştirilmiş süreçler sorunsuz bir şekilde durmaksızın işleyebilmektedir.


[ Ayrıca bakınız: RPA Firmaları ]


Finans liderlerinin yaklaşık %80'inin iş süreçlerinde robotik süreç otomasyonu kullanmış ya da kullanmayı planlıyor olduğunu gösteren Gartner raporu da RPA'nın finans alanındaki etkinliğini işaret eder niteliktedir.

Bir insandan 30 kata kadar daha fazla iş yapabildiği için finans ve muhasebe alanındaki RPA'ya hiperotomasyon tanımı yakıştırmak yanlış olmayacaktır. Teknoloji, basit tek tük görevleri otomatikleştirmekten, diğer teknolojilerle etkileşime girerek tam teşekküllü otomatik raporlar, veri analizleri ve tahminler çıkarmaya kadar gelişmiş durumdadır.

İnsan kaynakları maliyetlerinden tasarruf etmenin yanı sıra, verilerle ilgili büyük ve tekrar eden görevlerin üstesinden gelip, daha anlamlı çıktılara odaklanarak daha verimli sonuçlar elde edilebilmektedir artık.

 

Finans Robotları ile Robotik Süreç Otomasyonu Kullanım Örnekleri

Finans alanında RPA için yapacağınız yatırıma kesinlikle değecek bazı robotik süreç otomasyonu kullanım örnekleri aşağıda bulunabilir.

Satın Alma İşlemleri

Fintech kuruluşları genellikle yoğun bir şekilde nakit giriş ve çıkışlarıyla meşguldür. Farklı müşteriler için satın alma siparişleri oluşturma ve bunları iletme, onay alma gibi tekrarlanan görevler sadece monoton değil, aynı zamanda elle yapıldığında hatalara da açıktır.

Aynı işlem yapay zeka ile entegre bir RPA aracılığıyla yapıldığında yalnızca hata olasılığı ortadan kalkmakla kalmayacak, aynı zamanda satış verileri akıllıca yakalanabilecektir. Otomatikleştirilmiş sistem sayesinde, otomatik bir onay matrisi oluşturularak insan müdahalesi olmadan onaylar otomatik verilebilir. Basit, etkili, hızlı işlemler ve maliyet tasarrufu, satın alma işlemleri için finans alanında RPA avantajları arasındadır.

Finans Alanında RPA ile Fatura İşleme

Özellikle çeşitli formatlarda alınıyor veya oluşturuluyorsa, fatura işleme de tekrarlayan ve sıkıcı bir işlemdir.

Müşteri odaklı bir kuruluş olarak finans kuruluşları, müşterinin talep ettiği formatlarda doğru faturaları zamanında düzenlemekte zorlanmaktadır. Bunun da ötesinde, onay matrisi ve süreci, formatların ve verilerin düzeltilmesi açısından çok fazla yeniden çalışmaya yol açabilmektedir. Bu noktada, otomasyon, bir yandan doğruluğu sağlarken bir yandan da faturaları en kısa sürede ilgili onay makamına ileterek sıkıcı ve rutin bu görevi üstlenebilir.

Finans robotları ve otomatik faturalama yazılımı sayesinde genel borç ve alacak hesapları da tamamen otomatikleştirilebilir. Otomasyon yazılımı, faturaları ilgili satın alma işlemleriye eşleştirme görevini yerine getirebildiğinden, kontrol etme süreci ortadan kaldırılabilir.

Finans Robotları ile Hesap Mutabakatı

Bu, muhasebecinin veya muhasebeci ekibinin bakiye karşılaştırmalarının doğru olmasını sağlarken ciddi mesai harcamasına yol açan kritik bir iş sürecidir. Farklı sistemlerde gerekli olan ileri geri referanslar ve girişler, hiçbir hata yapılmadığından ve rakamların doğru bir şekilde karşılaştırıldığından emin olmak için çok ayrıntılı incelenir.

Daha iyi anlamak için, farklı işlevlere ve alt şirketlere sahip bir kuruluş, hesaplarını tutarken farklı yapılar ve süreçler izler. Bunların hepsini ortak bir işleme formatına getirmek, iş gereklilikleri ve müşteri ihtiyaçları temelinde mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, merkezi ekip tüm departmanların/alt şirketlerin hesaplarının mutabakatında zorluklarla karşılaşır. Bu süreç sıkıcı, hataya açık ve rutindir. Burada robotik süreç otomasyonu merkezi ekibe bir rahatlama getirebilir.

RPA'nın muhasebe için birincil faydası bu diyebiliriz. RPA finans robotları, bu işlemleri minimum insan müdahalesiyle her adımda ve her süreçte denetleyerek görevi hızlı ve tutarlı bir şekilde tamamlar. İnsan müdahalesine yalnızca verilerde tutarsızlık olduğu zaman ihtiyaç duyulur.

Seyahat ve Harcamalar


[ Ayrıca bakınız: ]


Seyahat taleplerinin oluşturulması, harcama kategorisinin kontrol edilmesi, gerekli onay, destekleyici belgeler vb. muhasebe ekibi için çok fazla zamana mal olur harcar ve hatta bunların işleme alınmasını geciktirebilir.

RPA'nın kurumsal finansta uygulanmasıyla gider kayıtlarının şirket politikalarına uygun olmasını sağlamak ve gider raporları oluşturmak daha kolaylaşır. Ssüreci otomatikleştirerek geri ödemeler zamanında yapılabilir. Politika ihlalleri ve veri tutarsızlıkları, otomatik uyarılar yardımıyla ilgili kişilere / departmanlara iletilebilir.

Vergi Hesaplamaları

Vergi hesaplamaları için verilerin eşleştirilmesi, vergi matrahlarının oluşturulması, raporların hazırlanması, vb. işlemler otomatikleştirilerek RPA finans robotları yardımıyla gerçekleştirildiğinde, aynı işlemi elle yaparken meydana gelebilecek hatalar ve tekrarlanan ek işler azaltılmış olur. Mutabakat ve veri işlemedeki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için sayıların ve rakamların ondalık basamaklara kadar doğru olması gerekir.

Çoğu işletme, iş süreçlerini vergi işleme yazılımı aracılığıyla yürütse de, hala önemli miktarda elle işlem söz konusudur. Bu manuel işlerin çoğu, RPA finans robotları kullanılarak yapılabilir ve daha iyi doğruluğun yanı sıra uyumluluk parametrelerine bağlılık sağlarken zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabilir.

Bütçe Planlama ve Tahmin

Robotik süreç otomasyonu botlarının yardımıyla çeşitli raporlardan ve sistemlerden doğru bir şekilde ayrıntıların alınması, verileri görüntülemek ve analiz etmek için çeşitli varyans raporlarının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Geçmiş verilere ve güncel bilgilere dayanarak, işe ilişkin tahminler ve planlamalar yapmak üzere karşılaştırmalar yapılarak eğilimler saptanabilir.

Finansal Raporlama

Ticari işlemlerin ve kâr-zararın günlük olarak takip edilmesi, önceden plan yapmanıza yardımcı olarak sizi sorunlara karşı zamanında uyarır. Bu sorunları yönetme ve ele alma konusunda proaktif olmak sizi kayıplardan kurtaracaktır. Mevcut iş yöntemlerini ve süreçlerini düzeltmek ve iyileştirmek için değişiklikler uygulamaya alınabilir.

Bankalar ve finans kuruluşlarının, büyük veriler içeren performans, istatistik ve eğilimleri yansıtan kapsamlı raporlar oluşturmaları gerekmektedir. Manuel olarak çıkarılan veriler güvenilmez olacaktır. Ancak finans ve muhasebede robotik süreç otomasyonu, farklı kaynaklardan ve farklı formatlarda bulunan verilerin toplanmasını kolaylaştırır. Bu verilerin eşleştirilmesi, raporlanması ve analiz edilmesi daha iyi tahmin ve planlama yapılmasını sağlar.

Bordro İşlemleri

Bordro işlemleri her işletme için en önemli süreçlerden biridir. Zamanında ve doğru yapılan işlemler, daha mutlu bir işgücüne ve bu da memnun bir müşteri tabanı ve başarılı bir işletmeye yol açar.

Finans kuruluşlarının dünya genelinde birden fazla lokasyonda faaliyet göstermesi nedeniyle, coğrafi lokasyona göre üretkenlik, devamlılık ve vergi usullerine uyumluluk hassas bir işe dönüşmektedir. Bu tür verileri toplamak ve hesaplamalar yapmak hatalara açık olup çalışan memnuniyetsizliğine yol açacaktır. RPA, tüm süreci otomatikleştirerek rahat bir nefes almanızı sağlar. Zamanında ve doğru yapılan hesaplamalar daha mutlu çalışanlara yol açacaktır.

Zaman çizelgesi doğrulamaları, kesinti hesaplamaları, vergi hesaplamaları, fazla mesai ödemeleri vb. sıkıcı görevlerin gerçekleştirilmesi RPA botları tarafından sıfır hata ve gecikme ile gerçekleştirilebilir.

 

Finans Alanında RPA Kullanan Şirketlere Gerçek Dünyadan Örnekler

Keybank: Önde gelen ticari bankalardan biri olan Keybank, verimliliği son derece gerçekçi bir şekilde arttırmak için RPA'yı erken bir aşamada uygulamaya almıştır. Fatura ve siparişlerin oluşturulmasında tekrar eden görevlere sahip alacak hesapları otomatikleştirilmiştir. Her ne kadar bankanın ana odak noktası normalde ödemeler olsa da, alacak hesaplarının otomasyonu, ödeme sürecini ilk adımdan son adıma kadar sorunsuz ve hatasız hale getirmektedir.

Radius Financial Group: Ev kredisi süreci uzun bir evrak ve doğrulama sürecidir. Gerekli belgeler için banka ile müşteri arasındaki koordinasyon, ev kredisi temsilcisinin zamanının çoğunu alır. Banka çalışanı veya müşteri tarafından yapılan tek bir hata tüm süreci daha da geciktirebilmektedir. RPA uygulaması sayesinde, farklı veri kaynaklarından ayrıntıları arama ve doğrulama gibi karmaşık işlemler ortadan kaldırarak işlem süresini %80 oranında azaltabiliyor. Robotik süreç otomasyonu kullanan Radius Financial Group, zorlu pandemi döneminde bile iş hızını koruyabilmiştir.

Bize ulaşın

Bilgi almak için:


Societe Generale Bankası, Brezilya: Finansal hizmetlerde lider olmak, ancak robotik süreç otomasyonu yoluyla bazı sıkıcı tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek mümkündür. Finansal hizmetler sektöründe kullanılan veriler çok fazla ve karmaşıktır. Yine de, düzenli otomatik raporlar sayesinde çalışanlar daha iyi bilgilenerek çok daha iyi bir müşteri hizmeti sunabilmektedir. Müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik pozitif katma değer önemli bir fark yaratmıştır.

Zurich Sigorta: Dünya genelinde farklı ülkelerde faaliyet gösterdikleri için, coğrafyaya özgü düzenlemeleri takip etmek karşılaştıkları en temel zorluktur. Robotik süreç otomasyonu yardımıyla, ortak ve genel poliçeleri ayırarak büyük miktarda zaman kazanmışlardır. Bu sayede sigortacılar daha karmaşık poliçeleri incelemek için bolca zaman bulabilmektedir. İşlem maliyetinden ve elbette ki zamandan yaklaşık %50 tasarruf edebildikleri için sonuç şaşırtıcı derecede iyidir.

 

Finans ve Muhasebede RPA ile Denetim Artık Çok Kolay

RPA botları yanlışlıkla bile olsa hiçbir adımı kaçırmadığı için, sürekli denetim yukarıda bahsedilen süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline gelerek gelecekte ortaya çıkabilecek uyumluluk sorunları olasılığını azaltır.

Robotik süreç otomasyonunu Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi ile entegre etme sayesinde, RPA yazılımlarını kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi çok çeşitli dahili uygulamalara bağlamak mümkündür. Bu entegrasyon, doğru veri analizi sağlayıp, müşterilere verilecek otomatik yanıtları tetikleyerek ve diğer dahili sistemlerle etkileşime girerek işlem süresini azaltmaya yardımcı olur.

Yalın ve uygun maliyetli bir ekip, bu sayede daha iyi müşteri hizmetlerine odaklanarak daha iyi bir müşteri deneyimi geliştirmek için iyileştirmeler yapabilir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi ile bu tür bir entegrasyon robotik süreç otomasyonu etkinliğini arttırmaktadır. Algoritmalardaki herhangi bir küçük değişiklik, otomasyon sürecini bozmadan RPA tarafından kolayca bir istisna olarak ele alınıp yönetilebilir. Ayrıntılı raporların, modellerin ve geçmiş ve güncel veri analizlerinin alınması, karar verme sürecine yardımcı olacaktır.

Finans alanında RPA kullanımını özetlemek gerekirse

İş akışı darboğazlarının ve olası insan hatalarının üstesinden gelmek için finans ve muhasebede yapay zeka, makine öğrenimi destekli robotik süreç otomasyonunu kullanmaya başlamak şarttır. Bu aynı zamanda kötü müşteri hizmetlerine yol açan verimsizliklerin ortadan kaldırılmasına da yardımcı olacaktır. Tekrarlanan ve monoton görevler çalışanların motivasyonunu düşürür. Robotik süreç otomasyonu uygulaması sayesinde, aşağıdaki iş alanlarında kayda değer bir değişiklik gözlemlenebilir:

  • Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için RPA botları tarafından oluşturulan veriler ve raporlar yardımıyla müşteri davranışları düzenli olarak analiz edilir.
  • Monoton görevleri ortadan kaldırarak ve bunları RPA botlarına bırakarak ekibin operasyonel verimliliğini arttırır ve gerçek zamanlı veri analizi sağlar.
  • Müşterilerinizi ürün ve hizmetlerinizin çeşitli kritik ve yeni özellikleri hakkında bilgilendirir ve müşteri deneyimini iyileştirir.
  • Otomasyon aynı zamanda finansal dolandırıcılığı azaltarak potansiyel dolandırıcılık vakalarını proaktif olarak işaretleyecektir.
  • Süreç boyunca veri uyumluluğunu sağlar.

 

RobotikOfis.com Finans Alanında RPA Kullanımına Nasıl Yardımcı Olabilir?

RobotikOfis, en hızlı büyüyen finansal yazılım geliştirme platformlarından biri. Teknoloji meraklısı güçlü bir ekiple, Fintech iş süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde otomatikleştirebilecek robotik süreç otomasyonu ve robotik dijital asistan çözümleri sunuyoruz. Ekibimiz, kavramsallaştırmadan canlıya almaya kadar her adımı büyük bir titizlik ve hevesle ele alarak beklentileri aşıyor.

Önde gelen bir bankada, makine öğrenimi teknikleri ve yapay zeka kullanarak bankacılık süreçlerini otomatikleştirmek suretiyle sağladığımız çözüm buna bir örnektir. Otomasyonumuz, bankanın elle yürütülen süreçlerinde %35'lik bir azalma göstererek, insan gücü maliyetlerinde %20'lik bir tasarruf sağlamıştır.

İşletmeniz için finans alanında mükemmel robotik süreç otomasyonu çözümleri için hiç beklemeden RPA uzmanlarımızla iletişime geçin!

 

RPA ve Finans Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

S. Finans alanında RPA neden önemli?

Y. Elle yapıldığında hatalara neden olabilecek ve zaman alıcı tekrarlayan görevleri etkili bir şekilde yerine getirebildiği için RPA'nın önemi giderek artmaktadır. Yüksek uyumluluk standartları ve minimum/sıfır insan hatası ile birlikte operasyonel maliyetleri azaltarak yalın, uygun maliyetli bir ekibe sahip olabilirsiniz.

Envanter yönetimi, düzenli borç ve alacak hesapları, kayıt tutma, bordro işleme ve rapor oluşturma gibi sıradan görevlerin çoğunu otomatikleştirmek, insan kaynaklarının planlama ve müşteri ilişkileri gibi daha stratejik rollere zaman ayırabilmesini sağlayabilir. Şirketin hızlı büyümesiyle birlikte verileri ve sistemleri yönetmek RPA sayesinde çok daha kolay olacaktır.

S. Finans robotları alanında robotik süreç otomasyonu'nun geleceği nedir?

Y. Beklentiye göre, RPA finans robotları temel olarak finansal işlemlere dair görevleri tamamen üstlenecek. RPA'nın makine öğrenimi ve yapay zeka ile entegre edilmesiyle karmaşık ve stratejik işlemler de otomatikleştirilebilecek. Botların kodlama olmadan/düşük kodlama ile geliştirileceği bir gelecek sayesinde robotik süreç otomasyonu uygulaması çok daha verimli ve uygun maliyetli olacaktır.

Tek bir RPA şirketi, işletmenin kullanabileceği çeşitli süreçleri entegre etmek ve otomatikleştirmek için tüm işlevleri sağlayamayacağından, RPA piyasası ile daha fazla entegrasyon işletmenin yeteneklerini arttırmaya yardımcı olacaktır.

S. Robotik süreç otomasyonu'nun Alacaklılar Hesabındaki etkisi nedir?

Y. Alacaklılar Hesabı, finans ve muhasebenin kritik bir bileşenidir. İlgili görevler doğası gereği tekrarlayıcı olduğundan, zaman alıcı ve hataya açıktır. Makine öğrenimi ve yapay zeka ile entegre edilmiş bir robotik süreç otomasyonu, fatura ve sipariş oluşturma gibi sıkıcı ve monoton görevleri üstlenebilir. Bu sayede, gerçek zamanlı denetim yoluyla oluşturulan faturaları otomatik bir şekilde siparişlerle eşleştirmek mümkün olacaktır.

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

Bize ulaşın

Bilgi almak için:

Sayfayı Paylaşayım