Robotik Ofis

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) teknolojisi, yeni nesil teknolojiler arasında en çok konuşulanlardan biridir. Bazıları için, işlerini ellerinden alacak makineler olarak görülmektedir ancak RPA'nın avantajından yararlanmayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Robotik Süreç Otomasyonu kullanmayı kabul eden işletmeler, sıkıcı ve rutin işlerin sanal asistanlara verilmesinin, çalışanların yıllar içinde körelmesini engellediğini ve verimliliği artırdığını fark etmişlerdir. Bu çalışmada, lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin süreçleri ele alınarak, RPA'nın uygulanması için uygun olduğu saptanan üç süreç pilot uygulama olarak seçilmiştir.

Robotik süreç otomasyonu için seçilen süreçler

Bu tez çalışmasında belirlenen süreçler, öncelikle analiz edilerek ve dokümantasyonları hazırlanarak robotik süreç otomasyonu için uygun hale getirilmiştir. Daha sonra ilgili süreçler UiPath Studio’da geliştirilmiştir. Üç süreç sırasıyla ürün teslimatı oluşturma, teslimatları araçlara atama ve araçların kilometre hesaplarının otomasyonu sağlanarak periyodik bakımlarının düzenli takip edilmesidir.

Süreç 1 için manuel işlem süresi ortalama 1 saat iken, robot ile bu süre 10 dakikaya düşürülmüştür. Süreç 2 için manuel işlem süresi ortalama 90 dakika iken, robotik süreç otomasyonu ile bu süre 18 dakikaya düşürülmüştür. Süreç 3 için manuel işlem süresi 85 dakika iken, robot ile bu süre 15 dakikaya düşürülmüştür. Toplamda, 3 süreç için ortalama %82 oranında verimlilik sağlanmıştır.

Sonuç olarak, robotik süreç otomasyonu teknolojisinin lojistik sektöründeki uygulamaları oldukça başarılı olmuştur ve işletmeler, bu teknolojinin avantajlarından faydalanarak iş süreçlerini verimli hale getirebilmektedirler.

Lojistik sektörüne hizmet veren bir işletmenin teslimat süreçleri incelenmiş ve RPA teknolojisi için uygun olan süreçler belirlenmiştir. Seçilen süreçler, müşterilerin istediği ürünlerin teslimat aşamalarını kapsamaktadır. UiPath ile geliştirilen süreçlerde, ilk süreçte %83, ikinci süreçte %80 ve üçüncü süreçte ise %82 oranında verimlilik sağlanmıştır. Ek-1'de yer alan robotik süreç otomasyonu süreç verileri de farklı sektörlerdeki verimliliği açıkça göstermektedir.

Bu veriler, insanların sadece belirli kurallar çerçevesinde yaptığı işlerin, zeka, karar alma ve insana özgü diğer önemli özelliklere gerek olmadan da yazılım robotları (botlar) tarafından da yapılabildiğini göstermektedir.

RPA Uygulama Örneği Üzerinden Varılan Sonuçlar

Süreçlerin robotlara devredilmesi durumunda, çalışanların işten çıkarılacaklarına dair bir kaygı oluşabilir. Ancak, teknoloji ve iş dünyasında kabul görmüş raporlar, kariyer değişikliği yaparak yeni mesleklerde çalışanların sayısının arttığını göstermektedir. LinkedIn verilerine göre, son beş yılda kariyer değişikliği yapanların yaklaşık %50'si veri ve yapay zeka alanlarına yönelmiştir.

Bu robotik ofis otomasyonu araştırması sonucunda, belirli ve tekrarlı işlerin robotik sistemlere aktarılmasının olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Bir sonraki çalışmada, RPA teknolojisinin uygulanması öncesindeki adımların da analiz edilerek uygunluğu değerlendirilebilir. Bu sayede, teslimat süreci tamamen otomatik hale getirilerek insan müdahalesi ortadan kaldırılabilir. Böylece çalışan verimliliği artırılabilir ve tüm süreçlerin optimizasyonuna olanak sağlanabilir.

Tezi indirmek için tıklayın.

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

RPA Feed 2

Besleme bulunamadı.

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım